Obecné informace
Úvodní stránka
O autorovi
Údaje o stanici
Aktualizace webu
Historie měření
Metodika měření
Aktuální počasí v ČR
Výstrahy ČR / Evropa
Důležité odkazy

Datové výstupy
ONLINE DATA - WDL
ONLINE - Wunderground
Graf - teplota / vlhkost
Graf - vítr / směr větru
Graf - tlak vzduchu
Meteo aktuality 2017
Konvektivní jevy / bouřky
Měření 2017
Měření 1996 - 2017
Měření 1990 - 1995
Průměrné hodnoty
Staniční rekordy
Extrémní hodnoty
Klimatické charakteristiky
Ostatní data
Fotogalerie
Videogalerie

 

 

Ostatní data

     Tato kapitola je věnována datům, která nelze zařadit do žádných z výše uvedených kategorií. Opět se jedná o dokumenty ve formátu .xls (tabulky a grafy), případně .doc (text) a .jpg (skenované obrázky).

Součtové řady průměrných denních teplot
- součtové řady denních průměrných teplot, jejich meziroční srovnání a dlouhodobý průměr

Akumulace srážek v průběhu roku
- součtové řady denních srážek v průběhu roku, jejich meziroční srovnání, včetně grafického

Fenologie a charakteristické dny
- data významných událostí pro meteorologii a fenologii - vliv počasí a podnebí na rostlinstvo

Počty dnů v roce podle specifické teploty
- počty tropických, letních, mrazových, ledových, arktických, srážkových, sněhových a  bouřkových dní v jednotlivých měsících  
  v letech 1993 - 2016. Celkové součty za jednotlivé roky.
 
Podíl dnů se srážkami v měsíci a roce a celkové úhrny srážek
- podíl dní se srážkami v jakékoliv formě z celkové délky měsíce či roku (tučně jsou extrémní hodnoty)
- srážkové úhrny za jednotlivé měsíce a roky

Četnosti výskytu oblačnosti a srážek
- četnost výskytu dní s různými typy oblačnosti a srážek (bouřek) v jednotlivých letech

Výška sněhové vrstvy v průběhu roku
- tabulka výšky sněhové vrstvy v centimetrech (cm) + připojený graf

Ukázka způsobu zápisu naměřených dat v 90. letech
- obrázek (naskenovaný list ze zápisníku)

Ukázka nejstarších zaznamenaných dat
- zápisky z března 1992 (III. ročník – 9 let) 

Hydrometeorologické extrémy ve Velkých Svatoňovicích v letech 1917 - 2010
- součást nikdy nedokončené diplomové práce

 

© Tomáš Prouza 2003 - 2017, optimalizováno pro FF 50, rozlišení 1280 x 1024